Clicky

Niezadowolony z wyceny ubezpieczyciela? Odwołuj się!

(Photo: Pictures of Money)

Kiedy ubezpieczyciel wycenia nam szkodę po wypadku, pamiętajmy że to tylko propozycja i można się od niej odwołać. Jak napisać i gdzie składa się takie odwołanie. Jeśli ubezpieczyciel wypłaca pieniądze, tym faktem nie zamyka sprawy, nadal masz prawo ubiegać się od dodatkowe pieniądze jeśli uważasz że wycena ubezpieczyciela jest zbyt niska, nie musisz jej akceptować.

W interesie ubezpieczyciela jest wypłacać najniższe możliwe kwoty. Ubezpieczyciele znają triki, by zaniżyć wycenę naprawy lub wartości pojazdu jeśli jest to na ich korzyść. Okazuje się że wywalczenie lepszego odszkodowania nie jest aż tak trudne  jak to się pozornie wydawało.

Masz 3 lata na odwołanie

Masz dodatkowe 3 lata od momentu otrzymania pisemnego stanowiska ubezpieczyciela by odwoływać się od jego decyzji. Tyle samo czasu przysługuje Ci na zgłoszenie szkody w ramach OC sprawcy. Polisy autocasco rządzą się innymi prawami i terminy tam zależą od zapisów zawartych w ogólnych warunkach, inaczej mówiąc są zmienne.

Jest jednak wyjątek, jeśli szkoda powstała w sytuacji w której doszło do przestępstwa lub wypadku, okres przedawnienia upływa aż po 20 latach!

Eksperci radzą jak napisać odwołanie

Samo przekonanie że wycena jest za niska nie wystarczy, musisz uzasadnić je właściwymi argumentami. Wyjaśnij na początku czy Twoje odwołanie dotyczy zbyt niskiej wyceny czy nieuwzględnionych kosztów np. auta zastępczego, tak masz taką możliwość. Pisząc to powołaj się na zapisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 5 sierpnia 2015 r. Na Twoją korzyść działa fakt, że znasz podstawę prawną do tej reklamacji.

Informacje, których nie możesz pominąć

  • Numer szkody
  • skrótowy opis decyzji, od której się odwołujesz, dołącz kserokopię lub skan swojego pisma
  • jeśli sprawa dotyczy zbyt niskiej wyceny, pokaż na przykładach (udowodnij) że wartość rynkowa Twojego samochodu jest wyższa niż oszacował to ubezpieczyciel, podaj linki do aukcji, komisów etc. Dobrą metodą jest wystawienie swojego samochodu na sprzedaż i wskazanie ubezpieczycielowi że dostałeś wyższą ofertę niż ubezpieczyciel proponuje w ramach odszkodowania.
  • dołącz do dokumentu faktury za elementy uszkodzone podczas stłuczki, które zostały pominięte w wycenie
  • dołącz cenniki elementów z ASO, jeśli zaniżono koszty części zamiennych.

Odwołanie się od szkody całkowitej

(Photo: Insure Wish)

Poinformuj ubezpieczyciela, że się nie zgadzasz z wyceną, kwestionuj podaną wartość samochodu z okresu przed szkodą, kwestionuj ceny części, koszty robocizny, przedstawiając kosztorys warsztatu. Pokaż że naprawa kosztuje mniej niż wykazał rzeczoznawca ubezpieczyciela. Nie ma podstaw do tego żeby firma zabroniła Ci naprawy samochodu jeśli możesz zrobić to w bezpieczny sposób.

Nie zapomnij

Możesz zadawać pytania jeśli coś wzbudza Twoje wątpliwości w sporządzonej przez ubezpieczyciela wycenie. Zgodnie z prawem firma ma 30 lub 60 dni na odpowiedź.

Jeśli ubezpieczyciel przelał już pieniądze na Twoje konto, masz prawo odwołać się od wyceny i domagać się wyższej kwoty.

Masz prawo naprawić auto nawet gdy ubezpieczyciel oceni szkodę na całkowitą, w starszych autach wystarczy nawet niewielka stłuczka, by szkodę ocenić na całkowitą. Jedynym warunkiem jest by koszt remontu nie przekroczył wartości auta.

Na zgłoszenie szkody z tytułu OC masz 3 lata.

Na zgłoszenie szkody powstałej na skutek przestępstwa masz aż 20 lat.

Jeśli uważasz ten tekst za pomocny,  podziel się tym wpisem na Fb.

Sprawdź historię każdego samochodu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *